2018 KPSS'de Sözel ve Sayısal Mantık Soruları Gelecek mi?2018 KPSS sınavına hazırlanan herkesin kafasında şimdiden bir çok soru oluşmaya başladı. Müfredatta herhangi bir değişiklik olacak mı? 2017 KPSS' de Matematikteki sayısal mantık soruları adayları oldukça zorladı. Türkçe sözel mantık sorularını yapabilen aday sayısı oldukça az sayıda kalmıştı. Tarih soruları tamamen bilgiye dayalıydı. Ayrıca alandan hazırlanan öğrencilerin çalışması gereken çok daha fazla konu bulunuyor. Tüm konular göz önüne alındığında KPSS 2018'de adayları oldukça zor bir sınav bekliyor. Peki 2018 KPSS' de konu dağılımı ne şekilde olacak, haberimizin içerisinde bu konuya değineceğiz.

2018 KPSS Sistemi tartışmalarına son noktayı beklendiği üzere ÖSYM Başkanlığı koydu.ÖSYM 2018 Akademik Takvimininin yayınlamasıyla birlikte 2018'de de KPSS Sınav Sisteminde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı anlaşıldı. Durumun netleşmesiyle ÖSYM Sınav hazırlıklarına ağırlık veren memur adayları şimdilerde yeni dönem için (2018 KPSS) çalışmalarında 2018 KPSS'de Çıkacak Konuları merak ediyorlar. İşte 2018 KPSS'de Çıkacak Konular ve Konu Dağılımları:

Bu dönemde uzmanların en çok dikkat çektikleri konuların başında çok çalışmaktan ziyade neye ne zaman nasıl çalışmanın önemli olduğu geliyor. Bu noktada da 2018 KPSS Konuları ve Konu Dağılımı büyük önem taşıyor.

Tüm bu sebeplerle birlikte 2018 yılı KPSS adayları için soru değerlendirmeleri, konulara göre soru dağılımları ve her derse özel uzman tavsiyelerini de içinde barındıran 2018 KPSS Konuları‘nı hazırladık. Bu dosyamızda yer alan bilgiler ÖSYM’nin son 5 yılda yaptığı sınavlardan hareketle hazırlanıyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınav yapılmadan YKS Konuları’nı açıklamıyor. Bu yüzden ygs konuları ile yazılan yazılar ve değerlendirmeler bir önceki yıllardan hareketle ve tahminlerle yazılıyor. Bizler de bu tahminlerle sizlere 2018 KPSS Konuları (Yeni Müfredat) paylaşıyoruz.

Sizler için KPSS’de yer alan tüm testlerin konuları hakkında detaylı bir şekilde yazılar hazırladık. Yazılarımızda her derse ait konuları, pratik bilgileri, tablolar ve grafikler halinde detaylı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak istediğiniz dersi inceleyebilirsiniz. KPSS Konuları 2018 dosyamızın herkese faydalı olmasını umuyoruz.

KPSS Türkçe Testi’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

Türkçe, KPSS Genel Yetenek testi içerisinde yer alan ve 30 sorunun yer aldığı bir test. KPSS’de sorulan Türkçe soruları eğitim hayatımızda karşımıza çıkan tüm türkçe müfredatını içeriyor. Bunların yanı sıra sözel mantık soruları da yer alıyor.

2018 KPSS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları:

Türkçe Soru ve Konu Dağılımı (30 soru)

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Noktalama İşaretleri
Yapı Bilgisi
Ses Bilgisi
Sözcük Bilgisi
Cümle Bilgisi
Yazım Kuralları
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

Son 2 sınavda dil bilgisi ve anlatım biçimlerinden çok fazla soru gelmedi. Ortalama 4 sözel mantık sorusu, 2-3 dil bilgisi, oldukça zor paragraf soruları bizleri bekliyor.

2012 yılından itibaren KPSS de matematik tamamen değişti dersek yanlış olmaz sanırım. İlk birkaç soru temel matematik kavramları üslü köklü sayılar rasyonel sayılar vs. Ardından adayları oldukça zorlayan problemler geliyor, çok zor olmasa da sınav heyecanı stres ve zaman kaygısı nedeni ile adaylar bu bölümde oldukça zorlanıyor. Ayrıca sayısal mantık sorularında çoğu aday soruyu anlayamadan sonraki soruya geçiyor. KPSS matematik hazırlıklarında en önemli şey tecrübe, bu nedenle önümüzdeki zaman dilimde bol bol pratik yapmalıyız.

2018 KPSS Matematik Konu Dağılımları;

Matematik Soru veKonu Dağılımı (27 soru)

Temel Kavramlar
Sayılar
Bölme ve Bölünebilme kuralları
Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
Birinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar
Eşitsizlik, Mutlak değer
Üslü sayılar
Köklü sayılar
Çarpanlara ayırma
Oran-orantı
Problemler
Kümeler
İşlem ve Modüler Aritmetik
Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
Tablo ve Grafikler
Sayısal Mantık Problemleri

KPSS Geometri Testi’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

KPSS’de sorulan geometri sorularının genel özelliği dikkat gerektiren sorulardan oluşması. Sınavda sorulan sorular adayları çok fazla zorlamayan yalnızca dikkat becerilerini ölçen sorular olma niteliği taşıyor.

GEOMETRİ SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:

Soruların geneline bakıldığında sınavın orta seviyede sorulardan oluştuğu söylenebilir. Yalnız vektör sorusu öğrenciler için sürprizdi denilebilir.Temel bilgilere dayalı olup basit çizimlerle çözülebilen sorular sorulduğu görülmüştü.

Bu bilgilerden sonra 2018 KPSS Geometri Konuları‘na geçelim. Konular 2017 KPSS’ye göre oluşturulmuş olup 2018 KPSS’de çıkması en muhtemel konulardır.

2018 KPSS Geometri Konu Dağılımları;

Geometri Soru ve Konu Dağılımı (3 soru)

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler

KPSS Tarih Testi’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

KPSS Tarih testi; KPSS Genel Kültür testi içerisinde yer alan ve 27 sorudan oluşan bir testtir. Tarih testinde genellikle adayların temel tarih bilgileri üzerinden öncüller verilerek yorumlama yapmaları istenir. Ancak son yıllarda ÖSYM bu konuda değişikliğe giderek nokta bilgi sormaya başladı.

2018 KPSS Tarih Testine Çalışan Adaylara Tavsiyelerimiz:strong>

Son yıllarda uzun paragraflardan oluşan yorum sorularının yerini almaya başlayan daha kısa ve bilgi gerektiren soruları dikkate alarak artık Tarih sorularının soruyu okuyarak çözülemeyeceğinin farkına vararak 2018 KPSS Tarih Konuları‘nı çok iyi bilmeleri ve yine son yıllardaki olumsuz soru köklü soruları dikkate alarak soruları çok dikkatli okuyup acele etmeden çözmeleri.

Bu detaylı bilgilerden sonra 2018 KPSS Tarih Konuları‘na geçebiliriz. Aşağıdaki Konular 2017 KPSS’ye göre oluşturulmuş olup 2018 KPSS’de çıkması en muhtemel konulardır. Soru sayıları 2017 KPSS’ye aittir. Fikir vermesi amacıyla konulmuştur.

2018 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları;

Tarih Konu ve Soru Dağılımı (27 soru)

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk – İslam Tarihi
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
Yüzyılda Osmanlı Devlet
Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Atatürk ilke ve İnkılapları
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Son dönemde KPSS tarih sorularında paragraf yorumlama, kronolojik sıralama, Osmanlı Dönemi savaşlar ve antlaşmalar gibi konular yerini daha çok bilgi odaklı sorulara bırakmıştır. Ayrıca 27 soruluk tarih testinde 3-4 soruda bizleri çağdaş türk ve dünya tarihi ve güncel bilgiler bizleri bekliyor.

COĞRAFYA SORULARI DEĞERLENDİRMESİ:

Coğrafya Testi için Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler “Sınav sonrasında öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, Coğrafya soruları, önceki yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. Sınıf müfredatına uygun hazırlanmıştır. Sorular, bilgi birikimi, yorum gücü gerektiren türdendir. Her sene olduğu gibi, öğrencilerimizden harita okuma becerisi de istenmiştir. Öğrencilerimizin vakit geçirmeden YKS hazırlıklarına devam etmelerini öneririm. ” ifadelerini kullanmıştır.

Ygs Coğrafya dersine çalışan adaylara tavsiyemiz; son yıllardaki güncel konulardan hazırlanan soruları dikkate alarak gündemi iyi takip etmeleri. Örneğin UNESCO’nun 2013 yılını Piri Reis’i Anma Yılı ilan etmesi olayı belirtilerek harita-ölçek ilişkisi sorulmuştu.

Bu detaylı bilgilerden sonra 2018 KPSS Coğrafya Konuları‘na geçebiliriz. Aşağıdaki Konular 2017 KPSS’ye göre oluşturulmuş olup 2018 KPSS’de çıkması en muhtemel konulardır. Soru sayıları 2017 KPSS’ye aittir. Fikir vermesi amacıyla konulmuştur.

2018 Coğrafya Konuları ve Soru Dağılımları

Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı (18 soru)

Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Bölgesel Kalkınma Projeleri

Kpss coğrafya dersine büyük önem vermekte ve buna bağlı olarak 18 soru sormaktadır. Coğrafya soruları bilgiye önem verdiği gibi yorum gücünü de ölçmektedir. Her konuda olduğu gibi kpss coğrafya konularına da çalışmak ve konuları anlamak yetmeyecektir. Bu yüzden konuları anladıktan sonra o konularla ilgili soru çözülmeli ve yanlış çözülen sorularla ilgili konulara tekrar dönülmeli ve daha iyi anlaşılmalıdır.

Kpss coğrafya konuları; Türkiye’nin matematik ve özel konumu, Türkiye’nin yeryüzü şekilleri, Türkiye’de iklim, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, Türkiye’nin ekonomik coğrafyası ve Türkiye’nin coğrafi bölgeleri konularından oluşmaktadır. Bu konuların tüm açıklamalarına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS Vatandaşlık Testi’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

KPSS Vatandaşlık testi; KPSS Genel Kültür testi içerisinde yer alan ve 15 sorudan oluşan bir testtir. Vatandaşlık testinde adayları 9 hukuk, idare ve anayasa sorusu ve 6 güncel bilgi bekliyor.

2018 KPSS Vatandaşlık Testine Çalışan Adaylara Tavsiyelerimiz:

Son yıllarda uzun paragraflardan oluşan yorum sorularının yerini almaya başlayan daha kısa ve bilgi gerektiren soruları dikkate alarak artık Vatandaşlık sorularının soruyu okuyarak çözülemeyeceğinin farkına vararak 2018 KPSS Vatandaşlık Konuları‘nı çok iyi bilmeleri ve yine son yıllardaki olumsuz soru köklü soruları dikkate alarak soruları çok dikkatli okuyup acele etmeden çözmeleri.

Bu detaylı bilgilerden sonra 2018 KPSS Vatandaşlık Konuları‘na geçebiliriz.Aşağıdaki Konular 2017 KPSS’ye göre oluşturulmuş olup 2018 KPSS’de çıkması en muhtemel konulardır. Soru sayıları 2017 KPSS’ye aittir. Fikir vermesi amacıyla konulmuştur.

2018 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları;

Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı (9 soru)

1- Hukukun Temel Kavramları
2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
5- Yasama
6- Yürütme
7- Yargı
8- Temel Hak ve Hürriyetler
9- İdare Hukuku
10- Uluslararası Kuruluşlar

Kpss vatandaşlık konuları genelde ezber konuları olarak bilinmektedir. Ancak bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü tüm anayasa konuları belirli bir mantık çerçevesindedir. Eğer mantığımızı oturtursak kpss vatandaşlık konularını daha iyi özümseyebiliriz. Bunun için Lütfen önce önyargılarınızdan kurtulun ve bu konuları anlamak için odaklanın.

Kpss vatandaşlık konuları; Temel hukuk bilgileri, Türk anayasa tarihi, anayasa hukuku, 1982 anayasası ve devletin temel ilkeleri, temel hak ve ödevler, 1982 anayasası kuvvvetler, yürütme organı, yargı organı, idare hukuku konularından oluşmaktadır.

Kpss anayasa konularında öncelikle hukuk kavramlarını iyi bir şekilde anlamanız gerekmektedir. Belli başlı hukuk kavramlarını ayırdıktan sonra konuların devamı gelecek ve konuları daha rahat anlayabileceksiniz.