2018 KPSS Yaş Sınırı Kaç?Üst yaş sınırının kalktığına dair düzenleme 04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

"Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler."

Bu düzenleme ne demektedir?

Bu düzenleme ÖSYM tarafından yapılan memur ve sözleşmeli personel yerleştirmelerinde atama yapmak isteyecek kamu kurumlarının üst yaş sınırı tespit edemeyeceklerini belirtmektedir. Bunun tek istisnası: Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarında ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerinde özel hüküm yer alması halidir. Bu halde üst yaş sınırı tespit edilecektir.

Memur yerleştirmelerinde üst yaş sınırı nerede çıkıyor?

Memur adaylarından lisans mezunları için Mayıs´da, önlisans ve ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için Eylül´de KPSS sınavı yapılacaktır. Bu sınavlara girebilmek için yaş sınırı gerekmiyor. Yani 61 yaşındaki bir vatandaş dahi bu sınavlara girebilmektedir. Bu sınav sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapmak isteyecekleri boş kadrolar ÖSYM tarafından yayımlanacaktır. Bu yayımlanan kadrolarda öğrenim, askerlik ve yaş gibi çeşitli şartlar aranmaktadır. İşte yaş şartıda bu sırada ortaya çıkacaktır. Kamu kurumlarının açıkladığı kadrolarda yer alan üst yaş sınırları, sınav tarihi itibariyle aranacaktır.

Bu düzenleme nerede geçmiyor? Hangi statülerde üst yaş sınırı aranabilecek?

Devlet sadece ÖSYM kanalıyla memur ve sözleşmeli personel alımı yapmamaktadır. Devlette çok çeşitli statülerde personel alımı yapmaktadır. İşte bunlardan bir kaçı ve tek tek üst yaş sorunu...

1- Öğretmen atamalarındaki 40 yaş sınırı devam edecektir. Zira öğretmen atamalarını ÖSYM değil MEB yapmaktadır. Ayrıca MEB´in yönetmeliğinde bu konuya ilişkin olarak adaylarda 40 yaş sınırı aranacağına dair hüküm bulunmaktadır.

2- TSK ve kuvvet komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı gibi kurumların memur alımı ÖSYM sistemi dışındadır. Bu kurumlar da KPSS sonuçlarına göre eleman almaktadır, ancak sınav ve diğer işlemleri kendileri yürütmektedir. Bu nedenle bu iki kurum, yaş sınırı koymaya devam edebilecektir.

3- Söz konusu düzenleme sadece merkezi yerleştirme dediği için, KPSS-A kapsamındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı gibi kariyer kadrolar için yaş sınırı uygulamasına devam edilecektir.

4- 657 sayılı Kanunun 4/B veya 4/C maddeleri kapsamında görevlendirme yapılması bu hükümlere tabi değildir. Yani yaş sınırı aranabilecektir. Çünkü bu statüdeki atamalar merkezi yereleştirmeye tabi değildir.

5- Geçici ve Daimi işçi alımları Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmamaktadır. Konuya ilişkin Tebliğ çıkarılmış olmasına rağmen, İŞKUR gerekli düzeltmeleri yapmadığı için hala bir kısım ilanlarda 30 yaş sınırı çıkmaktadır. Detaylı açıklama için

İŞTA BAKAN ŞAHİN´İN YENİŞAFAK GAZETESİNDE YER ALAN AÇIKLAMALARI

Memuriyette yaş sınırı yok

Başbakan Yardımcısı Şahin, memur alımlarında uygulanan 30 üst yaş sınırının kaldırıldığını ve Bakanlar Kurulu kararıyla 18 yaşını dolduran tüm adayların KPSS´ye girmelerine imkan sağlandığını söyledi

Memur alımlarında kurumlar tarafından uygulanan 30 üst yaş sınırı artık uygulanmayacak. Önceki yıllarda böyle bir uygulamanın olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, 13 Şubat 2006´da Bakanlar Kurulu´nda alınan bir kararla 18 yaşını doldurmuş tüm memur adaylarının KPSS sınavına ve sınav sonucuna göre yerleştirilmelerine imkan tanındığını söyledi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 40´ncı maddesinde genel olarak 18 yaşını dolduranların devlet memuru olabileceklerini belirten Mehmet Ali Şahin, kamu kurumlarına girişte asgari yaşın bu şekilde belirlendiğini ancak üst yaş sınırına ilişkin bir kısıtlama bulunmadığını belirtti. Kanunda memurlar için üst yaş sınırı bulunmazken, alt yaş sınırı 18 olarak kabul ediliyor. Şahin, kurum ve kuruluşların, tüzük ve yönetmelikle yaş sınırı tespit edemeyeceklerini belirterek, "Ancak uygulamada birliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşların kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerin özel hükümleri haricindeki merkezi yerleştirmesini talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için belli imkanlar tanınmıştır" dedi.

OBJEKTİF KRİTERLER

Memur olmak için 18 yaşın üstünde olmak yeterli. Ancak bir meslek ve sanat okulu bitirilmişse en az 15 yaş sınırı aranıyor. Bugüne kadar kurumların memur alımında yaş kriterlerini kendileri belirliyordu. Bazı kurumlar 25, bazıları 30 yaşı sınır kabul ediyordu. Alınan bu kararla kurumların elinde olan bu inisiyatif objektif kriterlere dayandırıldı.