KPSS Sınavı Zorluk Derecesi Nedir 2017?KPSS'ye az bir süre kala adayların çok merak ettiği bir soru... Sınav kolay mı olacak, zor mu? Sorular bilgi ağırlıklı gelmeye devam eder mi? “ÖSYM son yıllarda KPSS yanında yaptığı diğer sınavlarda da yorumdan ziyade bilgiye dayalı sorulara ağırlık veriyor.

Bu yapılan müfredat ve soru sayısı değişimine bakıldığında yeni konuların eklenmesi adayların bilgi düzeyini genişletmesi gerektiğini gösteriyor.” Tarih soruları da ALES tarzında gelir mi?

“Matematik ve Türkçe sorularının ALES tarzına yönelik olacağı ele alındığında tarih için de aynısı geçerli olabileceği düşünülüyor. Tarihte zaten özellikle ilke ve inkılaplar ile ilgili gelen sorular zaten ALES gibi muhakeme tarzı sorulardı. Ancak bu soru tarzı kapsamını genişletirlerse bu soruları çözmek için de sadece yorum gücü değil, yine bilgi gerekecek.

Yani adayların -ALES gibi yorum sorusu gelir biz de yorumlarız geçeriz- diye düşünmeleri büyük hata olacaktır.” Kurtuluş savaşı, Kongreler ve Cemiyetlerden Soru gelmeyecek mi?

“Değişiklik öncesi müfredatta Kurtuluş Savaşı Dönemi açıkça yazmakta iken yeni müfredatta yok. Ancak ÖSYM tarihten ters köşe soru sormayı sevdiği için buralardan kesinlikle soru gelmez denilemez.” Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorularının kapsamı ne olur?

“Bu ders 12. Sınıfta görülen bir derstir. İİBF, tarih ve sosyal bilgiler mezunları bu derste pek zorlanmazlar ancak diğer bölüm mezunları için son dakikada böyle kapsamlı bir konunun eklenmesi hoş olmadı. Bunun için herhangi bir 12. Sınıf ders kitabı alınarak en az bir kere okunsa iyi olur.

Ayrıca Güncel sorular bölümünün soru sayısının artması ile Çağdaş tarih sorularının buraya yansıması durumu da olacaktır. Çünkü uluslar arası kuruluşlar ve son dönem önemli gelişmeleri her iki alan için ortak müfredattır. Dolayısıyla bu derse çalışmak 3 soru değil 9 soru yaptıracaktır.”

Geçmiş sınav analizlerini de dikkate aldığınızda 2017 KPSS’de tarih sorularından hangi konularda ağırlıklı soru gelir? “ÖSYM soruları havuzdan geldiği için tarzını da uzun vadede değiştirdiği için bu sene soru tarzı olarak çok büyük bir sürpriz geleceği söylenemez. Değişiklik sonrası yeni müfredata göre soru ağırlığı şöyle olabilir: ( Hocamızın olası soru tahminlerini sizler için tablolaştırdık)

Selçuklu Devleti ve Öncesi Türk Tarihi (Toplam 3 soru)
Orta Asya Türk devletleri kültür ve uygarlık 1 soru
İlk Türk Müslüman devletler 1 soru
Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti1 soru
Osmanlı Tarihi (Toplam 9 soru)
Osmanlı Kültür ve uygarlık1 soru
Osmanlı 19 yy bestekarları, ressamları vb sanatçılar1 soru
17 ve 18 yy – II. Mahmut ıslahatlar1 soru
Tanzimat dönemi ıslahatlar1 soru
Meşrutiyet dönemleri 1 soru
Trablusgarp ve Balkan Savaşları1 soru
Gazeteler1 soru
I. Dünya Savaşı Cepheleri1 soru
I. Dünya Savaşı Sonrası kurulan cemiyetler1 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları (Toplam 12 soru)
Medeni Kanun ve Siyasi Kadın Hakları1 soru
Tevhidi tedrisat 1 soru
Saat, ölçü, takvim1 soru
İlkeler 2 soru
Ekonomi Alanındaki inkılaplar ( tarım, ticaret, sanayi, İzmir iktisat kongresi)4 soru
Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan bankalar ve üniversiteler1 soru Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrika ve ekonomik kuruluşlar2 soru Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (3 soru) ve Güncel Sorular (6 soru) Atatürk Dönemi Dış Politika2 soru
II. Dünya Savaşı1 soru
II: Dünya Savaşı sonunda ve günümüzde kurulan uluslar arası örgütler, Günümüz Türk Yunan ilişkileri, Ortadoğu meselesi1 soru
Ödüller ve konferans/toplantı/olimpıyat tarih ve yerleri1 soru Antlaşmalar (Kyoto protokolü, AB ile yapılan antlaşmalar, Kopenhag kriterleri)2 soru
Rusya’nın dağılması, Kuzey Afrika Cumhuriyetlerindeki son dönem hareketlenmeleri, Kafka Türk Cumhuriyetlerindeki gelişmeler, 21.yy’da bağımsızlığını kazanan ülkeler1 soru
Ekonomik göstergeler1 soru

NOT: Kongreler, Kurtuluş savaşı cepheleri, Lozan Antlaşması ve TBMM dönemleri müfredatta yazılı değil. Ancak soru gelme ihtimali olduğu için bilinmesi gerekir. Soru zorlukları genelde sabittir. Çok kolay, kolay, orta, zor ve çok zor sorular gelecektir.

Peki KPSS ye Nasıl Hazırlanmalı?

KPSS’ye Nasıl Çalışılır,KPSS Nasıl Çalışılır,KPSS Sınavına Nasıl Çalışılır, KPSS’ye Nasıl Hazırlanılır,KPSS Hazırlık,KPSS Programı Hazırlama,KPSS Programı Nasıl Hazırlanır KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavı) doğrudan bilgiyi sorgulayan bir sınavdır. KPSS Türkçe soruları verilen anlama ve yorumlamaya dayalıdır fakat matematik,tarih,vatandaşlık derslerinde sorulan sorulan bilgi sorularıdır. Bu sebeple hazırlanacak çalışma programının bu yönde hazırlanması çok önemlidir.

KPSS’ye hazırlanmaya karar verildikten sonra ara verilmeksizin günden güne tempoyu arttırarak çalışmak gerekir. Normal zekada bir insan seviyesinde düşünecek olursak, KPSS sorularının kapsamı açısından düşünecek olsak bile, kişinin konuları bitirip çeşitli kaynaklardan soru çözmeye başlaması bile ayları bulmaktadır. Ayrıca KPSS’ye hazırlanma aşamasında sadece bir kaynaktan hazırlanmak da yetmez. Çünkü piyasadaki birçok kaynak kitap doküman vs. daima en iyi olduklarını öne sürerler fakat hiçbiri mükemmel değildir. Çok önemsiz olarak atfedilen bir kaynaktaki bilgi dahi KPSS’de karşımıza çıkabilir.

KPSS’ye çalışmaya karar vermeden önce mutlaka bir program yapınız. Günlük programınızda hangi derslere ne kadar ağırlık vereceğinizi,ne kadar soru çözeceğinizi vs kararlaştırmanız gerekir. Sevilmeyen ya da çalışması sizin için daha zor olan dersleri her zaman ilk çalışın. Sevdiğiniz dersleri programın sonuna koymaya özen gösteriniz.

Sınavda tüm adaylara başarılar dileriz.


1 yorum

tarih sorusu

Hangisi gizli paylaşım anlaşması yapmamıştır diye bi soru madem gizli o soruyu net bi şekilde soramazsın yoruma açıktır ve eğer anlaşma gizliyse nerden tam olarak biliyosunuz

29.09.2014 - kadir