2018 KPSS'de Hangi Konulardan Kaç Soru Çıkacak?2018- KPSS'de Hangi Konudan Kaç Soru Çıkacak?

2018 KPSS Ortaöğretim Sınav Konuları Nelerdir,2018 KPSS Önlisans Konu Dağılımları,Ortaöğretim KPSS Soru Sayısı...

KPSS önlisans düzeyi Ekim 2018'de yapılacak, sonuçlar Kasım 2018'de açıklanacak.

KPSS ortaöğretim düzeyi Ekim 2018'de gerçekleştirilecek, sonuçlar Kasım 2018'de duyurulacak.

Not: KPSS Geçmiş Yıllara Ait Sınav Soru ve Cevapları (2018'e Hazırlık) Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

I. Genel Yetenek/ Genel Kültür alanındaki dersler ve soru sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

GENEL YETENEK

1-Sözel Bölüm →30 soru

2-Sayısal Bölüm → 30 soru

Bu bölümde “hız testi” uygulanacaktır. Aynı zamanda önceki müfredata göre kapsam oldukça genişlemiştir. Sorular zihinsel işlem yapma becerileri üzerinden zekayı kullanma gücünü ölçecektir. Okuduğunu anlama, hızlı düşünme ve işlem yeteneği belirleyici olacaktır. Bu bölüm adayın entellektüel düşünme, temel bilgi, günceli yorumlama ve okuduğunu anlama gibi özelliklerini ölçecektir.

Bu bölümü oluşturan derslerin müfredat ayrıntıları şunlardır:

Önceki Müfredat Ders: Türkçe
Sözcük Bilgisi→3 soru
Dil Bilgisi→ 6 soru
Anlatım Bozuklukları →3 soru
Okuduğunu Anlama→15 soru
Yazım-Noktalama→2 soru

Yeni Müfredat

Sınav Alanı Sözel Bölüm
Sözel Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri
-Dil Bilgisi
-Yazım Kuralları - Sözel Akıl Yürütme (muhakeme) Becerileri önceki müfredatta yer alan konular ile birlikte aşağıdaki konuları da kapsamaktadır:
-Cümleden Kesin Yargı Çıkarma
-Cümle Oluşturma ve Tamamlama
-Paragraf Oluşturma
-Mantıksal Akıl Yürütme

Sorular yukarıdaki konulara dağıtılacak ve geleneksel soru yapıları ile birlikte verilen paragraf (soru kökü) bağlantılı çoklu soru tipleri kullanılacaktır.

Önceki Müfredat Ders: Matematik
Sayılarla İşlem Yapma→6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma→6 soru
Problem Çözme→12 soru
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma→3 soru
Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama→3 soru

Yeni Müfredat Sınav Alanı:Sayısal Bölüm

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular önceki müfredattaki konuları da kapsamaktadır. Ek olarak sayısal mantık konusu ve problemler üzerinde sayısal mantık kullanmayı gerektiren sorular gelecektir. Geleneksel soru yapıları ile birlikte bir soru köküne bağlı 2-3 sorunun akıl yürütme becerisine dayalı çözümleme yeteneğini ölçen sorular da kullanılacaktır.

GENEL KÜLTÜR

1-Tarih→27 soru
2-Coğrafya→18 soru
3-Temel Yurttaşlık Bilgisi→9 soru
4-Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular → 6 soru

Bu bölümde adayın entelektüel düşünme,tarihsel bilgi ve düşünme metodolojisi, güncel konularda bilgi düzeyi ve bunu kullanma/yorumlama becerileri ölçülecektir.

Önceki Müfredat (30 soru) Ders: Tarih
Selçuklular ve Önceki Dönem→3 soru
Osmanlı Dönemi→3 soru
III.Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler→3 soru
Ulusal Kurtuluş Savaşı→5 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları→8 soru
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika →8 soru

Yeni Müfredat (27 soru) Ders: Tarih
Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde TürkDevletleri→3 soru
Osmanlı Devleti→ 9 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları→12 soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi→3 soru

Tarih dersinin müfredatı genişlemiş, soru sayısı düşürülmüştür. Çağdaş Türk ve DünyaTarihi yeni konu alanı olarak belirlenmiştir. Osmanlı Devleti konusunda soru sayısı arttığı için konu kapsamı genişlemiştir.

Önceki Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→12 soru
Yeni Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 7 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→8 soru

Bu bölümde Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 3 sorudan 7 soruya çıkarılmış, Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 soruya düşürülmüştür.

Önceki Müfredat (12 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi/Özel Hukuku→3 soru
Anayasa→ 4 soru
İdare →2 soru
Güncel→ 3 soru

Yeni Müfredat (15 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku→ 3 soru
Anayasa→ 4 soru
İdare →2 soru
Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular→6 soru

II. EĞİTİM BİLİMLERİ

Önceki Müfredat (80 soru)
Gelişim Psikoloji→8 soru
Öğrenme Psikolojisi→20 soru
Öğretim Yöntem ve Teknikleri→20 soru
Ölçme ve Değerlendirme→12 soru
Rehberlik→ 12 soru
Program Geliştirme→ 8 soru

Yeni Müfredat (80soru)

Gelişim Psikoloji→12 soru
Öğrenme Psikolojisi→ 16 soru
Öğretim Yöntem ve Teknikleri→16 soru
Program Geliştirme→4 soru
Sınıf Yönetimi→4 soru
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı →4 soru
Ölçme ve Değerlendirme→12 soru
Rehberlik ve Özel Eğitim→12 soru
KPSS Ortaöğretim Önlisans