KPSS b grubu meslekleri nelerdir?B Grubu kadrolar , A grubu kadrolar olarak ifade edilen kariyer meslekleri dışında kalan kadro ve görevlerdir. Avukat, memur, psikolog, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sekreter, daktilograf, hizmetli gibi unvanlar B grubu kadrolara örnek olarak verilebilir. Bu kadrolara mezun oldukları alanlara göre lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları atanabilir.

Lisans (üniversite) mezunu olarak B grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar, genellikle haziran-temmuz döneminde yapılan KPSS-Lisans sınavına girerek, Genel Yetenek Genel Kültür Testini yanıtlamalıdırlar. KPSS-Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Testinin toplam soru sayısı 120 olup derslerin dağılımı şu şekildedir:

KPSS-Lisans

GENEL YETENEK 60 soru

Türkçe 30

Matematik 30

GENEL KÜLTÜR 60 soru

Tarih 30

Coğrafya 18

Vatandaşlık 12

Sınav sonunda adayların, genel yetenek netleri 0,5, genel kültür netleri 0,5 katsayısıyla çarpılarak KPSSP3 puanları hesaplanmaktadır. B grubu kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından bu puan esas alınarak yapılmaktadır.

Ortaöğretim (lise) veya önlisans mezunu olarak B grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar da, genellikle eylül döneminde yapılan KPSS-Ortaöğretim/Önlisans sınavına girmelidirler. Ortaöğretim ve önlisans için farklı kitapçıkların yer aldığı sınavda 150 adet Genel Yetenek-Genel Kültür sorusu sorulmaktadır. Her iki sınav için de soruların dağılımı şu şekildedir:

KPSS-Ortaöğretim/Önlisans

GENEL YETENEK 75 soru

Türkçe 37

Matematik 38

GENEL KÜLTÜR 75 soru

Tarih 37

Coğrafya 23

Vatandaşlık15

Sınav sonunda genel yetenek netleri 0,5, genel kültür netleri 0,5 katsayısı ile çarpılarak; ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 , önlisans düzeyi için ise KPSSP93 puanları hesaplanmaktadır. B grubu kadrolara yerleştirmede bu puanlar esas alınmaktadır.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme için bir tercih kılavuzu yayınlanmaktadır. Bu kılavuzda atama yapılacak kadro ve pozisyonlar, bunlar için aranan nitelikler ve kontenjan sayıları yer almaktadır. Adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikleri dikkatle inceleyerek kendilerine uyup uymadığını belirlemeli ve buna göre tercih yapmalıdırlar. Koşullardan herhangi birini karşılamayan bir kadroya yerleştirilen adayların ataması yapılmayacak ve adaylar da bununla ilgili olarak herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. Bu nedenle adaylar, tercihlerini ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinin durumlarına uygun olup olmadığından emin olmalıdırlar.

ÖSYM tarafından en son yapılan tercih işlemleri için yayınlanan kılavuza göre, tercihler ÖSYM'’nin www.osym.gov.tr adresinden yapılmakta ve adaylar en çok 15 kadroyu tercih edebilmektedir. Yerleştirme işlemleri, adayların puanlarına ve tercih sıralarına göre yapılmaktadır. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleştirilemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirilememiş olacaktır.

Yerleştirme işlemi sırasında aynı puanı alan adaylar arasından, aynı kadroyu tercih etmeleri halinde, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.


KPSS Tercih Kılavuzu